Links

Älä oleta! Normit nurin. Normikriittinen käsikirja yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä: https://www.dropbox.com/s/bfgw8cddd30vtkp/NORMIT_NURIN.pdf?dl=0

ASPIRESPORT TRAINING MODULE TO MAKE SPORTS MORE INCLUSIVE https://www.aspiresport.eu/trainingsmodules/introduction

WALTER ry:n Avarakatseinen koulu materiaalipaketti yläkouluille: http://www.walter.fi/avarakatseinen-koulu-lisamateriaali/

Monikulttuurinen ohjaajakoulutus / MOK-training program: https://moktraining.squarespace.com/koti

Vastaa