Liikunnan yhdenvertaisuuden edistäminen koetaan tärkeäksi!

Yhdenvertaisen liikuntakulttuurin edistäminen Suomessa- seminaari pidettiin 12.03 Helsingissä. Tilaisuuden järjestävinä tahoina olivat Punainen kortti rasismille-hanke, FIMU ry, Peace United ja Liikkuva seurakunta. Seminaarissa käsiteltiin eri näkökulmista uskonnon ja kulttuurin vaikutusta suomalaiseen liikuntakulttuuriin erityisesti maahanmuuttajataustaisten tyttöjen ja naisten liikunnan kehittämiseen.

Seminaarin avasi Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar, joka puheenvuorossaan nosti esiin liikunnan merkityksen nuorten elämässä ja yhteenkuuluvuuden tunteen merkityksen tärkeyttä. Satu Heikkinen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä korosti hankkeiden ja järjestöjen merkittävää roolia yhdenvertaisuuden toteuttamisessa.  Toni Piispanen Valtion liikuntaneuvostosta nosti esiin valtakunnallisen verkkokuulemisen, jonka avulla pyritään osallistamaan liikunnan toimijat yhdessä kehittämään suomalaista liiikuntakulttuuria.

Jasmiina Ghareib Sporttia kaikille -hankkeesta Vantaalta kertoi yhteistyön merkityksestä ihmisten liikuttamisessa ja kuinka tärkeää on, että kaupunki, seurat ja järjestöt tekevät aktiivista vuoropuhelua. Katri Pöllänen kertoi Monaliiku ry:n kokemuksista maahanmuuttajanaisten vesiliikunnasta ja hyvistä käytännöistä, joilla on pystytty aktivoimaan naisia, jotka ovat kokeneet itsensä liian huonokuntoisiksi liikkumaan. Habiba Ali Kirkon Ulkomaanavun Reach out -hankkeesta toi esiin musliminuorten näkemykset ja kokemukset liikkumisesta ja vaihtoehtojen tarjoamisen tärkeyden yhdenvertaisuuden edistämisessä. Erityisesti koettiin tärkeäksi, että viestinnässä ja seurojen toiminnassa tulisi osoittaa, että kaikki ovat tervetulleita liikkumaan ja osallistumaan toimintaan.

Seminaari huipentui työpajatyöskentelyyn, jossa osallistujat saivat yhdessä ryhmittäin miettiä haasteita ja ratkaisuja yhdenvertaisen liikuntakulttuurin toteutumiselle. Alla yhteenveto työpajojen tuloksista. Kiitos kaikille osallistujille!

 

Vastaa