Yhdenvertaisempaa urheilua! -opas julkaistu ja ladattavissa ohjaajille, valmentajille, seuroille ja lajiliitoille!

Yhdenvertaisempaa urheilua! – koulutusmateriaali on tehty sen takia, että niin elämässä kuin urheilussa ei ole itsestäänselvyyksiä. Oppaassa etsimme keinoja, joilla voimme tehdä urheilusta ja harrastuksista yhdenvertaisemman ja turvallisemman liikkumisympäristön kaikille. Urheilun ja liikunnan merkitys erilaisia ihmisiä yhdistävänä voimana on merkittävä, mutta ei kiistaton. Urheilu ei ole irrallinen saareke yhteiskunnasta, vaan yhteiskunnan normit ja stereotyyppiset asenteet heijastuvat myös kentille, katsomoihin ja pukukoppeihin. Normit ovat yhteiskunnallisia oletuksia ja odotuksia siitä, mitä pidetään yleisesti hyväksyttävänä, ”normaalina” tai ideaalina tietyssä tilanteessa tai asiayhteydessä.

Omien käsitysten, asenteiden ja valintojen haastaminen on olennainen tekijä ihmisenä, pelaajana, ohjaajana, valmentajana tai esimerkiksi vanhempana kehittymisessä. Oman toiminnan ja valintojen kriittinen tarkastelu ja reflektointi auttaa kehittämään omia toimintatapoja ja voi parantaa esimerkiksi vuorovaikutusta muiden kanssa. Esimerkiksi urheiluseuroilla olisi hyvä olla valmennuksellisten menetelmien ohella myös kasvatuksellinen työkalupakki yhdenvertaisemman urheilukulttuurin edistämiseksi. Yhdenvertaisuuden avulla vaikutetaan ihmisten kokemuksiin turvallisuudesta ja mahdollisuudesta nauttia urheilusta. Henkilön tausta, identiteetti tai esimerkiksi sukupuolen ilmaisu eivät saa määritellä tai haitata liikunta- tai urheilukokemuksia. Tämä opas voi toimia alkusysäyksenä tai keskustelun avaajana urheiluseuran tai lajiliiton syrjintä-, kiusaamis- tai häirintätilanteiden käsittelyyn sekä yhdenvertaisuuden, osallisuuden, yhteisöllisyyden tai jopa ekologisuuden parantamisessa. Syrjinnän, kiusaamisen, häirinnän ja rasismin kokemuksia on aina tarkasteltava tapauskohtaisesti, joten tarvittavien työkalujen saaminen asioiden käsittelemiseen on ensiarvoisen tärkeää. 

Lataa suomenkielinen opas täältä: http://www.punainenkorttirasismille.fi/wp-content/uploads/Yhdenvertaisempaa-urheilua-opas.pdf

Vastaa