Rasisminvastaisella viikolla 12/2018 Punainen kortti rasismille näkyi ympäri Suomea!

Suomessa ja maailmalla vietetään rasisminvastaista viikkoa vuosittain viikolla 12 maaliskuussa. Viikko kulminoituu YK:n rasisminvastaiseen ja rotusyrjinnän poistamisen päivään 21.3., joka sai alkunsa, kun 69 rauhanomaista rotuerottelun vastaista mielenosoittajaa kuoli poliisin luoteihin Etelä-Afrikassa 1960. Nykyään kyseisellä viikolla otetaan kantaa ympäri maailman yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden puolesta.

Suomessa rasisminvastaista viikkoa koordinoi Suomen Punainen risti ja erilaisia tapahtumia järjestetään ympäri Suomea. Punainen kortti rasismille -hanke näkyi viikon aikana mm. Jyväskylässä Liikkuen läpi elämän seminaarissa,  Oulussa Oulu loves me-tapahtumassa, Lahdessa yhdenvertaisuusviikolla ja Ylivieskassa futsal-turnauksen muodossa. PKR-hanke oli myös rasisminvastaisella viikolla Kaupunkiradion haastateltavana.

 

 

 

 

 

Kuva on Ylivieskan Punainen kortti rasismille -futsalturnauksesta.

Liikunnan yhdenvertaisuuden edistäminen koetaan tärkeäksi!

Yhdenvertaisen liikuntakulttuurin edistäminen Suomessa- seminaari pidettiin 12.03 Helsingissä. Tilaisuuden järjestävinä tahoina olivat Punainen kortti rasismille-hanke, FIMU ry, Peace United ja Liikkuva seurakunta. Seminaarissa käsiteltiin eri näkökulmista uskonnon ja kulttuurin vaikutusta suomalaiseen liikuntakulttuuriin erityisesti maahanmuuttajataustaisten tyttöjen ja naisten liikunnan kehittämiseen.

Seminaarin avasi Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar, joka puheenvuorossaan nosti esiin liikunnan merkityksen nuorten elämässä ja yhteenkuuluvuuden tunteen merkityksen tärkeyttä. Satu Heikkinen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä korosti hankkeiden ja järjestöjen merkittävää roolia yhdenvertaisuuden toteuttamisessa.  Toni Piispanen Valtion liikuntaneuvostosta nosti esiin valtakunnallisen verkkokuulemisen, jonka avulla pyritään osallistamaan liikunnan toimijat yhdessä kehittämään suomalaista liiikuntakulttuuria.

Jasmiina Ghareib Sporttia kaikille -hankkeesta Vantaalta kertoi yhteistyön merkityksestä ihmisten liikuttamisessa ja kuinka tärkeää on, että kaupunki, seurat ja järjestöt tekevät aktiivista vuoropuhelua. Katri Pöllänen kertoi Monaliiku ry:n kokemuksista maahanmuuttajanaisten vesiliikunnasta ja hyvistä käytännöistä, joilla on pystytty aktivoimaan naisia, jotka ovat kokeneet itsensä liian huonokuntoisiksi liikkumaan. Habiba Ali Kirkon Ulkomaanavun Reach out -hankkeesta toi esiin musliminuorten näkemykset ja kokemukset liikkumisesta ja vaihtoehtojen tarjoamisen tärkeyden yhdenvertaisuuden edistämisessä. Erityisesti koettiin tärkeäksi, että viestinnässä ja seurojen toiminnassa tulisi osoittaa, että kaikki ovat tervetulleita liikkumaan ja osallistumaan toimintaan.

Seminaari huipentui työpajatyöskentelyyn, jossa osallistujat saivat yhdessä ryhmittäin miettiä haasteita ja ratkaisuja yhdenvertaisen liikuntakulttuurin toteutumiselle. Alla yhteenveto työpajojen tuloksista. Kiitos kaikille osallistujille!

 

Punainen kortti rasismille -hanke mukana rasisminvastaisella viikolla!

 

 

 

 

 

 

Punainen kortti rasismile -hanke on mukana Suomen Punaisen Ristin koordinoimassa rasisminvastaisen viikon valtakunnallisessa kampanjassa

#olenkanssasi #jagärmeddig #imwithyou 19.–25.3.2018

 MITÄ:

Valtakunnallinen rasisminvastaisen viikon kampanja on VAIKUTTAVUUSKAMPANJA.

Jokainen on vastuussa omista valinnoistaan ja asenteistaan. Kampanja kohdistuu nyt yksilöön, heihin haluamme vaikuttaa. Ihmiset ovat erilaisia ja jokainen ihminen toimii omalla tavallaan, mutta viime kädessä jokainen tietää mikä on oikea tapa toimia esimerkiksi rasistisissa tilanteissa. Jokainen, jopa pieni lapsi tietää, että kaikkia tulisi kohdella samalla tavalla. Vuoden 2018 kampanja on myös yhdenvertaisuutta edistävä kaikkia koskeva kampanja. Jokainen tarvitsee lähelleen ihmisen, joka on läsnä ja tukemassa arjessa. Tällä kampanjalla pyrimme myös kahdensuuntaisen kotoutumisen toteutumiseen ja onnistumiseen.

MILLOIN: 19.–25.3.2018, vko 12

MISSÄ: Koko Suomi

MITEN: Vaikuttamalla!

o   Käyttämällä verkostojamme hyväksi ja haastamalla yksittäisiä ihmisiä, järjestöjä, viranomaisia, kouluja, oppilaitoksia, erilaisia yhteisöjä ja urheiluseuroja mukaan kaikkien yhteiseen rasisminvastaiseen kampanjaan

MIKSI?

Suomessa on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana paljon asioita, jotka ovat edesauttaneet yhteiskuntamme kahtia jakoa, polarisoitumista. Syrjinnän- ja rasisminvastainen toiminta tulisi olla jokaiselle meille tärkeää ja kampanjaviikon aikana voimme tuoda asian ajankohtaisuutta ja tärkeyttä korostetusti esille koko Punaisessa Ristissä sekä muille kansalaisille. Näin teemme ensi vuoden kampanjastamme koko Suomen yhteisen rasisminvastaisen kampanjan.

Rasisminvastaisen viikon kampanja on yksi Suomen Punaisen Ristin vuosittaisista virallisista kampanjoista.

 —————————————————————

På svenska

Veckan mot rasism, Finlands Röda Kors riksomfattande kampanj

#olenkanssasi #jagärmeddig #imwithyou 19.–25.3.2018

VAD?

Den riksomfattande kampanjen veckan mot rasism är en påverkningskampanj.

Var och en är ansvarig för sina val och sina attityder. Kampanjen riktar sig nu till individen, det är individen vi vill påverka. Människorna är olika och varje människa agerar på sitt eget sätt, men i sista hand vet var och en hur man ska handla till exempel i en situation med rasistiska drag. Var och en, till och med ett barn vet att alla ska behandlas på samma sätt. Kampanjen 2018 är även en kampanj som främjar jämlikhet och som berör alla. Varje människa behöver en annan människa som står nära, alltid finns och stödjer i vardagen. Syftet med kampanjen är också att genomföra och lyckas med en tvåvägsintegrering.

NÄR? 19–25.3.2018, vecka 12

VAR? Hela Finland

HUR? Genom att påverka

o   Genom att dra nytta av våra nätverk och genom att utmana enskilda personer, organisationer, myndigheter, skolor, läroinrättningar, olika samfund och idrottsföreningar att delta i allas gemensamma kampanj mot rasism.

VARFÖR?

Det har under de senaste fem åren hänt en hel del i Finland som har lett till en tudelning av vårt samhälle, till polarisering. Verksamhet som motarbetar rasism och marginalisering borde vara viktigt för oss alla. Under kampanjveckan kan vi lyfta fram hur aktuellt och viktigt ärendet är i hela Röda Korset och för andra medborgare. På så sätt gör vi nästa års kampanj till en, för hela Finland gemensam kampanj mot rasism.

Veckan mot rasism är en av Röda Korsets årligen återkommande officiella kampanjer.

 —————————————————————

 National campaign in the Finnish Red Cross’s week against racism

#olenkanssasi #jagärmeddig #imwithyou 19–25 March 2018

 

 

WHAT?

The national campaign in the week against racism is an IMPACT CAMPAIGN.

Everyone is responsible for their own choices and attitudes. The campaign is now focused on the individual – we want to affect them. People are different and everyone acts in their own way, but in the end, everyone knows the right way to act in racist situations, for example. Everyone, even the smallest children, know that everybody should be treated equally. The campaign of 2018 is also a campaign promoting equality for everyone. Everyone needs a person to be close to them and support them in their everyday lives. With this campaign, we also aim to implement two-way integration successfully.

WHEN? 19–25 March 2018, week 12

WHERE? Whole Finland

HOW? By making a difference!

o   We use our networks and challenge individual people, organisations, authorities, schools, educational institutions, different kinds of communities and sports clubs to participate in the joint campaign against racism

WHY?

In the past five years, many things have occurred in Finland that have helped polarise and divide our society in two. Anti-racism and anti-discrimination activities should be important for every one of us, and during the campaign week, we can highlight the importance and topicality of the issue both throughout the Red Cross as well as for other citizens. In this way, we can make our next year’s campaign an anti-racism campaign for the whole Finland.

The campaign in the week against racism is one of the annual official campaigns of the Finnish Red Cross.

#RainbowLacesFinland -kampanjassa levitettiin hyvää ilmapiiriä ympäri Suomea!

Punainen kortti rasismille -hankkeen ja Jalkapallon pelaajayhdistyksen yhteisessä #RainbowLacesFinland -kampanjassa lähetettiin yli 150 paria kengännauhoja ympäri Suomea Hangosta Rovaniemelle. Nauhojen avulla halusimme levittää hyvää ja avointa ilmapiiriä koko suomalaiseen jalkapalloyhteisöön harrastejoukkueista liigatasolle.

Kampanjaan lähti mukaan monia yksittäisiä pelaajia, mutta myös kokonaisia joukkueita (mm. naisten jalkapalloliigassa pelaavat Jyväskylän Pallokerho ja HJK). Erityisesti aikuisten harrastejoukkueet olivat erittäin tyytyväisiä, että kerrankin kampanja, joka koskee koko jalkapalloyhteisöä sarjatasosta riippumatta. Lisäksi kampanjaa halusivat tukea myös lukuisat muiden lajien urheilijat, jotka kokivat kampanjan tärkeäksi (mm. nyrkkeilyn MM-mitalisti Elina Gustafsson).

Sateenkaaren värisillä kengännauhoilla halusimme osoittaa, että kaikki ovat tervetulleita jalkapallon pariin huolimatta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolen ilmaisusta. Haastoimme myös nauhat tilanneen henkilön toimimaan kampanjan sanansaattajana omassa joukkueessaan.

Pyysimme myös kampanjaan osallistuneita tekemään julkaisun siitä, miksi #RainbowLacesFinland kampanja on tärkeä ja kertomaan ehkä jonkin ajatuksen tai idean siitä, miten saisimme luotua sellaisen ilmapiirin suomalaisille urheilukentille, -katsomoihin ja pukukoppeihin, jotta jokainen voisi olla oma itsensä, ilman pelkoa joutumista syrjityksi tai haukutuksi. Mahtavia julkaisuja löytyy Instagramista ja Twitteristä hashtagilla #RainbowLacesFinland.

Nauhoilla osoitettiin myös tukea kansainväliselle Football vs Homophobia kampanjalle, joka kesti koko helmikuun ajan. Kampanjalla pyritään ehkäisemään syrjintää, joka liittyy seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuolen ilmaisuun. Lisätietoa kansainvälisestä kampanjasta: http://www.footballvhomophobia.com/

Yhdenvertaisen liikuntakulttuurin edistäminen Suomessa -seminaari!

Yhdenvertaisen liikuntakulttuurin edistäminen Suomessa -seminaari pidetään 12.3. Helsingissä (Eteläranta 8, Kirkkohallituksen talo) klo 13-16! Tilaisuuden avaa mainio Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar ja tiedossa on esityksiä, työpajatyöskentelyä ja keskustelua liikunnan yhdenvertaisuudesta Suomessa mm. uskonnon ja etnisyyden näkökulmasta.

Seminaarin tarkempi ohjelma näkyy kuvassa. Ja ilmoittautua voi osoitteessa:
https://goo.gl/forms/C1cc7C3tAJqxscxH2

Järjestävinä tahoina ovat:

Punainen kortti rasismille -hanke, FIMU ,  Peace United ja Liikkuva seurakunta .

 

 

PS. Nasimasta oli myös hyvä juttu vähän aikaa sitten Kirkko ja kaupunki -lehdessä: https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/apulaispormestari-nasima-…

Koulupäivä stadionilla Vaasassa!

Vaasan Palloseura tarjoaa 2018 kevään ja syksyn aikana 10 luokalle ennennäkemättömän mahdollisuuden viettää hauska ja opettavainen aamupäivä Elisa Stadionilla. Punainen kortti rasismille -hankkeella on kunnia olla myös mukana tässä upeassa ideassa! 

Jalkapalloseura on paljon muutakin kuin sunnuntai-iltainen Veikkausliigaottelu. Seura on kuin yhteiskunta pienoiskoossa, siellä on monenlaisia tehtäviä ja sen toimiminen vaatii yhteistyötä ja erilaisia ihmisiä, joista jokainen pääsee hyödyntämään omia erityistaitojaan.

Stadion on loistava ympäristö opettaa lapsille yhteiskuntaopin perusteita, paikallishistoriaa, lakien ja sääntöjen tarpeellisuutta, omien vahvuuksien tunnistamista ja muiden kunnioittamista. Erityisesti jalkapalloa seuraavien lasten on helppo omaksua ajatukset, kun ne tarjoillaan jalkapallon yhteydessä. Stadionpäivän aikana lapset pääsevät kiertämään koko stadionin läpi ja tutustumaan sen elämään. Samalla lapsille opetetaan kansalaistaitoja ikätasoisesti, ja mietitään miten niitä voisi siirtää lasten omaan kouluyhteisöön ja myös laajemmin yhteiskuntaan. Opetuksessa käytetään  Punainen kortti rasismille -hankkeen tuottamaa kiusaamisenvastaista oppimateriaalia (kuvassa). Aamupäivän huipennukseksi lapset pääsevät tietysti myös itse pelaamaan stadionin kentälle!

Stadionaamupäivää pääsee viettämään kevään aikana kuusi ja syksyn aikana neljä luokkaa peruskouluista. Tarkemmat ajankohdat sovitaan valittujen luokkien kanssa erikseen. Luokat valitaan hakemusten perusteella. Hakemus voi olla kirje, kuva, video, askartelu tai mikä tahansa muu tapa, jolla luokka saa ajatuksensa esille.

Lisätietoa aiheesta:  raisa@vpsjuniorit.fi

Yhteistyö Espoo Unitedin kanssa!

Punainen kortti rasismille -hanke on ollut näkyvästi esillä yhteistyössä Espoo Unitedin kanssa sekä koripallon että jääkiekon puolella. Espoo Unitedin Korisliiga-joukkue nosti punaisen kortin rasismille helmikuun alussa 9.2. ottelussa Pyrintöä vastaan ja Mestis-jääkiekkojoukkue järjesti Punainen kortti rasismille -teemaottelun  24.2. kotiottelussa Joensuun Jokipoikia vastaan.

Monikulttuurisuus, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys ovat Espoo Unitedin organisaatiolle tärkeitä arvoja! Teemaottelusta lähtien esim. kiekkojoukkue pelaa loppukauden Punainen kortti rasismille -tarrat kypärissään.

Molempien joukkueiden kotihallit sekä Tapiolan Urheiluhalli että Espoo Metro Areena julistettiin pelien yhteydessä syrjinnästä vapaiksi alueiksi. Tällä halutaan osoittaa, että Espoo Unitedin peleihin ovat tervetulleita kaikki riippumatta sukupuolesta, iästä, alkuperästä, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai vammaisuudesta. Kiitos Espoo Unitedille hyvästä yhteistyöstä!

Aiheeseen liittyviä uutisia Espoo Unitedin sivuilla:

http://www.espoounited.fi/ajankohtaista/lauantain-kotiottelu-on-punainen-kortti-rasismille-teemaottelu/ 

http://www.espoounited.fi/ajankohtaista/united-vs-pyrintoe-korisliiga-ottelu-on-punainen-kortti-rasismille-teemaottelu/

https://www.facebook.com/espoounited/videos/571479406551177/ 

#RainbowLacesFinland -kampanja helmikuussa!

Punainen kortti rasismille -hanke ja Jalkapallon Pelaajayhdistys aloittavat yhdessä kengännauhakampanjan #RainbowLacesFinland. Sateenkaaren värisillä kengännauhoilla halutaan osoittaa, että kaikki ovat tervetulleita jalkapallon pariin huolimatta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolen ilmaisusta.

Jos haluatte osoittaa tukenne kampanjalle, niin laittakaa mailia punainenkorttirasismille@gmail.com niin lähetämme teille nauhat ilman kuluja. Seuraa kampanjaa hashtagilla #RainbowLacesFinland  

Kengännauhoilla osoitetaan tukea kansainväliselle Football vs Homophobia kampanjalle, joka kestää koko helmikuun ajan. Kampanjalla pyritään ehkäisemään syrjintää, joka liittyy seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuolen ilmaisuun.  Lisätietoa Football v Homophobia kampanjasta: http://www.footballvhomophobia.com/

Yhteystiedot:

Ilari Äijälä, 0404178776,

punainenkorttirasismille@gmail.com

Punainen kortti rasismille -hanke mukana Urheilugaalassa 2018!

Punainen kortti rasismille -hanke oli ehdolla 2018 Urheilugaalassa vuoden urheilukulttuuriteko -kategoriassa. Paikalla 18.1 Hartwall Areenalla edustamassa olivat FIMU:n puheenjohtaja Daud Mohamed, toiminnanjohtaja Hanna Sarkeala, hankkeen vuonna 2003 Suomeen tuonut ja siitä lähtien rasisminvastaista työtä ansiokkaasti tehnyt Mourad Bentaleb sekä hankkeen projektipäällikkö Ilari Äijälä. Jalkapallon Pelaajayhdistys oli tottakai pitkäaikaisena yhteistyökumppanina mukana toiminnanjohtaja Markus Juholan ja yhteyspäällikkö Panu Aution voimin.

Vuoden urheilukulttuuriteoksi valittiin mahtava YLE:n dokumenttisarja Urheilu-Suomi eli onnittelut Laineen Pekka ja kumppanit! Jo pelkkä ehdokkuus oli voitto meidän hankkeellemme ja rasisminvastainen työ jatkuu heti tänään. Erityisonnitteluiden kohteena vuoden joukkue Susijengi – Basketball Team Finland sekä vuoden urheiluseura Kaarinan Pojat, joiden molempien kanssa meillä on ollut kunnia tehdä yhteistyötä! Hienoa työtä!

Kiitos kaikille järjestäjille, osallistujille ja palkituille mahtavasta sekä tunteikkaasta tapahtumasta! Alla hieman kuvia eiliseltä.

Pyry Soiri antaa tukensa Punainen kortti rasismille -kampanjalle!

https://www.youtube.com/watch?v=JW6TkNf3kaU

Suomen A-maajoukkuejalkapalloilija Pyry Soiri laittaa hyvää kiertoon yhteistyössä Jalkapallon pelaajayhdistyksen ja FIMU ry:n Punainen kortti rasismille -hankkeen kanssa. Soiri tekee joulun kunniaksi lahjoituksen varustehankintoihin Myllykosken Pallon maahanmuuttajataustaisille sekä vähävaraisille lapsille ja nuorille. Soiri haluaa samalla kiittää entistä seuraansa sekä Myllykosken alueella pitkään toimineita seurahenkilöitä ja yhteisöä. Soiri haluaa erityisesti kannustaa alueen maahanmuuttajataustaisia ja vähävaraisia lapsia sekä nuoria jalkapallon pariin.

Myllykosken Pallon hallituksen puheenjohtaja Pekka Kolehmainen muistaa kuskanneensa Pyryä jo junioriaikoina treeneihin ja pitää erittäin hienona, että Pyry haluaa tällä tavoin antaa hyvää takaisin ja tukea alueen junioritoimintaa. Pyry Soiri oli 16-vuotias, kun hänen perheensä muutti kuuden miljoonan asukkaan Dar es-Salaamista Tansaniasta, kuuden tuhannen asukkaan teollisuustaajamaan Myllykoskelle Kaakkois-Suomeen. Soirin jalkapallotaidot kehittyivät tätä ennen katupeleissä eri Afrikan maissa mm. Mosambikissa, Namibiassa ja Tansaniassa. Välillä vastassa oli vastustajia, joilla ei ollut futiskenkiä. Hän muistelee tilanteita, joissa hän on antanut omat nappulakenkänsä vastustajalle. ”Minut on kasvatettu siten, että vieruskaveria autetaan. Jos minulla oli parit nappulakengät, niin saatoin antaa toiset pois jollekin, jolla ei ollut futiskenkiä. Olen itse ollut aina etuoikeutetussa asemassa ja äitini on pitänyt aina huolen siitä, että minulla ja perheelläni on ollut kaikki tarvitsemamme. Siksi koen myös tärkeäksi, että toisia ihmisiä ja varsinkin lapsia sekä nuoria autetaan”, Soiri korostaa.

Pyry Soiri otti itse tällä viikolla yhteyttä Punainen kortti rasismille -hankkeen projektipäällikköön Ilari Äijälään ja yhdessä he miettivät sopivaa tapaa ja tempausta levittää hyvää joulumieltä joulun kunniaksi. ”Minusta oli aivan mahtavaa, että Pyry otti minuun yhteyttä ja kertoi haluavansa tukea hankkeen toimintaa. Päädyimme sitten yhdessä valitsemaan Myllykosken Pallon tuen kohteeksi ja saimme nopeasti sovittua heidän kanssaan tuelle konkreettisen kohteen. Kyllä tästä tuli itsellekin erittäin hyvä mieli”, toteaa yhdenvertaisuus- ja monikulttuurisuustyötä tekevä Äijälä.


Soiri uskoo siihen, että pienilläkin teoilla voi olla suuri vaikutus ja kannustaa muitakin urheiljoita yhteiskuntavastuutyöhön ja hyväntekeväisyyteen. Soiri antaa kuvaamallaan videolla tervehdyksensä kaikille sekä tukensa Punainen kortti rasismille -kampanjalle, joka on ehdolla ensi kuussa Urheilugaalassa vuoden urheilukulttuuritekona.