Mimmi Nurmela aloittaa uutena projektipäällikkönä FIMU ry:n Punainen Kortti Rasismille -hankkeessa

Edellisenä projektipäällikkönä toimineen Linda Ruudun siirryttyä uusien haasteiden pariin,  on Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto FIMU Ry rekrytoinut uudeksi projektipäälliköksi Mimmi Nurmelan. Hanketta rahoittaa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö.

Mimmi Nurmela, 25, pelaa HJK:ssa ja on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on pelaamisen ja opintojensa ohella ollut mukana erilaisissa projekteissa urheilun parissa kuten Uefan Playmakers -hankkeessa, jonka tarkoituksena on mahdollistaa lapsille monipuolisempi pääsy lajin pariin ja kasvattaa lajin sisäistä yhdenvertaisuutta. Mimmi on toiminut myös PKR:n kanssa läheistä yhteistyötä tekevän Jalkapallon pelaajayhdistyksen yhteyshenkilönä.

Nurmela: Olen todella iloinen päästessäni aloittamaan työt PKR-hankkeessa ja haluan kiittää Fimua luottamuksesta. Linda Ruutu ja Ilari Äijälä ovat tehneet mahtavaa työtä hankkeen parissa jo useamman vuoden ajan yhdenvertaisuuden edistämiseksi. On hienoa päästä seuraamaan heidän jalanjälkiään, sillä he ovat olleet itselleni myös tietynlaisia esikuvia yhteiskunnallisesti vaikuttavista urheilijoista. Koen, että urheilu linkittyy yhä vahvemmin osaksi yhteiskunnallista toimintaa ja sen vuoksi urheilu tarjoaa myös loistavan mahdollisuuden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja ihmisoikeudet ovat tärkeitä toimivan yhteiskunnan peruspilareita, joita tulisi vaalia jokapäiväisessä toiminnassamme.

Fimu ja Punainen kortti rasismille -hanke haluavat kiittää Linda Ruutua kuluneista vuosista. Pandemiavuodet ovat olleet haastavia myös tälle hankkeelle, mutta Ruutu on onnistunut siitä huolimatta kehittämään hanketta eteenpäin mallikkaasti.

Ruutu: Mimmi on loistava rekrytointi PKR:n tiimiin, sillä hän sopii koulutuksensa, osaamisensa sekä persoonansa puolesta erinomaisesti yhdenvertaisuutta edistävään työhön. Kiitos omasta puolestani Fimulle ja kaikille hankkeen yhteistyökumppaneille kuluneista vuosista. Vaikka pandemia-aika toi hanketyöhön omat haasteensa, PKR onnistui viimeisen reilun vuoden aikana luomaan arvokkaita uusia yhteistyöverkostoja, joiden uskon tuovan vaikuttavuutta työhön jatkossakin.

Nurmela: Tavoitteena on jatkaa hankkeen kasvattamista ja lisätä sen näkyvyyttä yhteiskunnassa. On oleellista tunnistaa syrjinnän eri muodot ja syventää yhdenvertaisuuden viestiä sekä käsitettä laajemmin. Yhdenvertaisuusteemojen tulee näkyä arjen voittavissa valinnoissa ja eri syrjinnän muotoihin tulee puuttua herkemmin. Sanojen lisäksi tarvitaan konkreettisia tekoja niin seurojen, lajiliittojen sekä päättäjien tasolla. On ollut hienoa huomata, kuinka yhä useampi urheilun toimija tunnistaa epäkohtia, ottaa kantaa ja tekee töitä tasa-arvoteemojen eteen. Uskon, että voimme tulevaisuudessa ammentaa urheilun voimaa yhä vahvemmin yhteiskunnallisessa yhdenvertaisuustyössä.

Punainen kortti rasismille -hanke haluaa tukea seuroja ja kaikkia urheilun toimijoita yhdenvertaisuusasioiden edistämisessä ja syrjinnän kitkemisessä. Yhdessä ideoiden ja tehden syntyy parhaat tulokset, ja kuten tähänkin asti, PKR uskoo jatkossakin yhteistyön voimaan. Uusia yhteistyöideoita otetaan mielellään vastaan!

Yhteydenotot: mimmi.nurmela@fimu.fi tai +358505511196

Kuva: Mira Lönnqvist

Vastaa